60 phần trăm cư dân thành phố Toronto được chủng ngừa hoàn toàn

Toronto: tính đến ngày chúa nhật 11 tháng 7, đã có trên 78 phần trăm những cư dân trên 12 tuổi ở thành phố Toronto được chủng ngừa covid một mũi thuốc và trên 60 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn hai mũi.
Trong chiến dịch ” Home Strech Vaccine Push” giới chức chính quyền thành phố Toronto và nhân viên y tế đã chú trọng đến việc chủng ngừa cho cư dân trong 6 khu vực trong thành phố, mà hiện nay tỷ lệ chủng ngừa thấp nhất so với các khu vực khác.
Những khu vực này đều ở vùng tây bắc của thành phố.
Sau khi phần lớn những cư dân trong thành phố đã hăng hái đi chủng ngừa, một số nhỏ còn lại vì một lý do nào đó đã ngần ngại không đi chủng ngừa.
Chính vì thế mà hiện có những nỗ lực của giới chức thẩm quyền, mang thuốc chủng và nhân viên y tế đến tận những khu vực chúng cư mà vẫn còn nhiều người chưa chịu đi chủng ngừa.
Ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto nói là chương trình chủng ngùa của thành phố đã đạt được những bước tiến khả quan, nhưng vẫn cần cố gắng thêm để có thể chủng ngừa cho càng nhiều người càng tốt.
Ông thị trưởng thành phố cũng nói là ngày thứ sáu 16 tháng 7 sắp tới là ngày tỉnh bang Ontario mở cửa toàn diện và ông không muốn thấy tỉnh bang phải đóng cửa lại một lần nữa nếu số người lây nhiễm gia tăng trở lại.

Tin tức khác...