Các tổ chức y tế muốn các chính đảng Québec tăng thuế thuốc lá

Một số tổ chức y tế đang hợp lực để kêu gọi các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm chống lại việc sử dụng thuốc lá ở Québec.
Khi chiến dịch bầu cử của tỉnh bang tiếp diễn, họ yêu cầu các đảng chính trị công bố những gì họ sẵn sàng làm để kiểm soát kỹ nghệ thuốc lá.
Không có đảng nào trong số năm đảng chính trình bày các biện pháp liên quan đến kiểm soát thuốc lá trong cương lĩnh bầu cử của họ, theo Liên minh Kiểm soát Thuốc lá Québec (CQCT) và các tổ chức khác, bao gồm Quỹ Tim mạch và Đột quỵ, Hội Ung thư Canada, Hội Y tế Công cộng Québec và Hội Phổi Québec.
Theo Viện Thống kê Canada, Québec có gần một triệu người hút thuốc vào năm 2021, chiếm 13,3% dân số từ 12 tuổi trở lên.
Những con số này khiến nó trở thành một trong những tỉnh bang ở Canada có nhiều người hút thuốc nhất, cùng với các tỉnh bang ở phía Đại Tây Dương.
Đối với Liên minh Kiểm soát Thuốc lá Québec, một cách để chống lại hút thuốc là tăng thuế tỉnh bang đối với thuốc lá.
Hiện tại, Québec có mức thuế thấp nhất ở Canada; liên minh khuyến nghị nâng nó lên ít nhất bằng Ontario, nơi có mức thuế thấp thứ hai trong nước
Trong một bức thư gửi cho các nhà lãnh đạo của các đảng lớn vào tuần trước, liên minh giải thích rằng mức tăng ban đầu là 7 đô-la cho mỗi bịch thuốc lá sẽ giúp giảm 18.000 người hút thuốc và tăng thêm 185 triệu đô- la thu nhập hàng năm.
Ước tính sau ba lần tăng trong vòng 5 năm, lên ngang với Ontario, sẽ có ít hơn 36.000 người hút thuốc và thu nhập được 1,5 tỉ đô-la.
Theo Hội đồng Thuốc lá và Sức khỏe Québec, cũng có chữ ký trong lá thư, 13.000 người Québec chết mỗi năm vì sử dụng thuốc lá, trung bình 35 người mỗi ngày, cao gấp đôi so với số ca thiệt mạng liên quan đến Covid -19.
Các tổ chức cũng kêu gọi xem xét lại Đạo luật Kiểm soát Thuốc lá, chưa được tu chính kể từ năm 2015.
LT (Theo GlobalNews)

Tin tức khác...