Tìm nhóm/thể loại

Bạn Đọc Viết

Xông để chữa COVID-19

HÃY XÔNG KHI BỊ CÚM CORONA Đây là bài chia sẻ của chị Nguyễn Hồng Phương (bên Đức, không có FB). Chị vừa bị nhiễm…