Tìm nhóm/thể loại

Chuyên Mục

Người máy Pepper

Từ lâu nhiều người đã nói tới tương lai của cái ngày mà người máy sẽ thay thế người thật để làm nhiều công việc, từ…