Tìm nhóm/thể loại

Bình Luận

KHÔNG BẰNG LỢN

Bình thường cái nóng Texas với nhiều người đã thấy khướt, cái nóng Texas với người đi tù (ngó chừng) càng khốc liệt…

Lái xe đi làm

Đối với người đi làm, công việc lái xe vào mỗi buổi sáng được cho là một thử thách lớn trong ngày. Đặc biệt nếu…

LÒNG CAN ĐẢM

Tháng sáu đã khép lại… Những sự kiện liên quan đến người đồng tính cũng theo đó mà hạ màn, nhường lại sân khấu thời…