Tìm nhóm/thể loại

Viết từ Saigon

KHỔ VÌ CƯỚI

Bắt đầu vào mùa thu là mùa cưới. Đám cưới tất nhiên vui vì bắt đầu cuộc sống chung hạnh phúc của một đôi uyên ương,…

Qua Bữa Đói Lòng

Thành phố Sài Gòn là trung tâm công thương nghiệp, dịch vụ nên đông người lao động chân tay. Những người này thường…

Người máy Pepper

Từ lâu nhiều người đã nói tới tương lai của cái ngày mà người máy sẽ thay thế người thật để làm nhiều công việc, từ…

ẨN MÌNH MÙA COVID

Cuối tháng 5, Saigon lại giãn cách xã hội. Đầu tháng 7 những biện pháp kiểm soát ngày càng chặt chẽ, cứng rắn hơn.…