Tìm nhóm/thể loại

Phụ Nữ

Trị da khô vùng mắt

Vùng da quanh mắt rất mỏng manh. Nếu không được chăm sóc thích hợp sẽ dễ bị khô. Nhiều yếu tố có thể là nguyên nhân…