Tìm nhóm/thể loại

Sức Khoẻ

Bệnh do răng miệng mà ra

Y văn xưa nhắc nhở “Bệnh tùng khẩu nhập” là có ý nói đến sự ăn uống không đúng cách sẽ đưa tới một số bệnh. Chẳng…

Mệt mỏi kinh niên

Hội chứng mệt mỏi kinh niên (chronic fatigue syndrome) không phải là vấn đề mới lạ. Bệnh đã được mô tả từ thế kỷ…