Chỉ có 139 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Trong  bản  công bố  hôm  thứ tư ngày 4 tháng 8, có 139 người  ở tỉnh bang Ontario  bị nhiễm covid trong hôm thứ  ba vừa qua.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp mà số  người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario  dưới con số 200 người.

Trong số 139  người  bị nhiễm này có 26 người ở Toronto, 19  ở  vùng Waterloo, 18 người ở vùng Peel, 15 người ở  vùng York và  12   ở vùng Hamilton.

Số người  bị nhiễm covid  và phải nằm trong các khu cấo cứu  các bệnh viện  tỉnh bang Ontario  hiện nay  chỉ còn 108 người và trong số này có 76 người phải  dùng máy trợ thở.

Số  liều  thuốc chủng  covid được  sử dụng trong ngày thứ ba ở tỉnh bang Ontario chỉ còn   trên 60 ngàn   liều, so với con số  trên 1  trăm ngàn liều   được dùng một ngày  trong những ngày trước đó.

Tính đến  8 giờ  tối  hôm thứ ba ngày  3 tháng 8, có  trên 19.6 triệu liều thuốc chủng   covid  được  sử dụng  ở tỉnh bang  Ontario với 81.3 phần trăm  cư dân trong tỉnh bang trên 12 tuổi được chủng ngừa  1 mũi và  70.7 phần trăm được chủng ngừa  hai mũi.

Người  ta hy vọng  là  vào cuối tháng 8 này, số  người  được chủng ngừa  hoàn toàn ở tỉnh bang Ontario sẽ  trên  75 phần trăm: đạt chỉ tiêu và  sẽ giúp chính quyền tỉnh bang Ontario  cho mở cửa lại hoàn  toàn  guồng máy  kinh tế, tương tự  như trường hợp tỉnh bang Manitoba sẽ cho mở cửa lại hoàn  toàn  guồng máy  kinh tế  vào  ngày 7 tháng 8 sắp đến.

Tin tức khác...