Chuyến phi cơ đầu tiên chở những người tỵ nạn Afghans đến Canada.

Ottawa:  Một  chuyến máy bay quân sự đã   đáp  xuống phi  trường Pearson hôm thứ tư ngày 4 tháng 8, chở theo một số   lớn  những người tỵ nạn đến từ Afghanistan.

Đây  là  một  số những thông dịch  viên  người  Afghans  và  gia đình, từng làm việc cho quân lực  Canada  trong cuộc chiến   ở xứ này  trong  nhiều năm qua.

Hoa Kỳ   cũng như   quân lực  đồng minh sẽ rút quân khỏi   xứ này   vào cuối tháng 8 năm nay.

Việc    quân  đồng  minh rút  ra, đã   giúp cho  nhóm khủng bố  Taliban  chiếm  dần  đất  đai  và  nguy cơ  là    có thể xứ này sẽ  rơi vào  tay của nhóm khủng bố.

Quân lực  Hoa Kỳ  cũng  như quân lực  Canada   đã    cho  triệt thoái   những thông dịch  viên cùng với gia đình  ra  khỏi xứ này,  để    ngăn ngừa   việc quân  Taliban   tìm  giết  những người đã cộng tác  với quân lực  đồng minh.

Để   giúp  đỡ  gia  đình những thông dịch viên có  cơ  hội  thoát  khỏi xứ   Afghanistan  trước    tháng 9, một   toán   nhân viên của  bộ  di trú và tỵ nạn  Canada  đã được gửi tới  xứ này trong những ngày qua.

Các  giới chức  trong chính quyền   liên bang đã không cho biết số lượng  những người tỵ nạn  Afghans  sẽ vào  được    Canada trong những ngày  sắp tới.

Quân lực  Canada  đã tham dự cuộc chiến chống  khủng bố  Taliban  trong 10 năm qua.

Cũng theo   những  tin tức  báo chí thì   nhóm khủng bố  Taliban  nói là   chúng đã chiếm  được  80 phần trăm đất đai của xứ này,   ngay  trong khi  quân  lực Hoa Kỳ  vẫn còn   trú đóng?

Nhiều  nhà bình luận thời cuộc  cho là   một  cuộc rút quân  ở   Afghanistan  tương tự  như     cuộc rút quân cũa   Hoa Kỳ  ở  miền Nam  Việt Nam sắp  xảy ra?

Tin tức khác...