Công nhân xây dựng gần bệnh viện phải tiêm chủng đầy đủ

Kể từ ngày 15/10, tất cả công nhân làm việc tại các công trường xây dựng gần hoặc bên trong cơ sở chăm sóc sức khỏe sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ. Các nhà thầu sẽ phải bảo đảm rằng nhân viên của họ được bảo vệ đầy đủ chống lại Covid-19.
Mario Boucher, chủ tịch Symaco ở Québec City, cho biết ông dự trù sẽ có những phức tạp khi thực hiện biện pháp này. Ông nói: “Chúng tôi thật may mắn, tại công ty của chúng tôi, 95% người đã được tiêm chủng. Nhưng các nhà thầu phụ của chúng tôi có thể không có cùng tỷ lệ tiêm chủng như vậy”.
Biện pháp này chỉ áp dụng cho các địa điểm làm việc mà công nhân có thể tiếp xúc với nhân viên y tế, nhân viên hành chính, khách đến thăm và bệnh nhân.
Tỉnh bang cũng sẽ đưa các phòng tiêm chủng lưu động đến các địa điểm xây dựng để tạo dễ dàng cho công nhân xây dựng.
Bộ trưởng Lao động Québec Jean Boulet cho biết bắt buộc tiêm chủng cho công nhân là một khuyến nghị từ cơ quan y tế công cộng.
Ông nói: “Tại thời điểm này trong đại dịch, chúng ta thực sự cần phải bảo vệ môi trường làm việc của mình. Điều này là vì lợi ích của toàn bộ người dân Québec”.
Ông Boulet cho biết tiêm chủng hai liều cho các công nhân xây dựng là điều bắt buộc cho đến khi có thông báo mới.
Lĩnh vực xây dựng là một trong những ngành đầu tiên ở Québec tiếp tục hoạt động sau đợt phong tỏa đầu tiên. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, 1.200 ổ dịch đã được ghi nhận trên các công trường xây dựng và 4.000 công nhân xây dựng đã bị nhiễm Covid-19.

Thế Lai (Theo CBC)

Tin tức khác...