Gía nhà ở Canada sắp xuống đến đáy?

Toronto: Theo một bản tường trình của các nhà kinh tế của ngân hàng Toronto Dominion phổ biến hôm thứ tư ngày 11 tháng giêng, thì giá nhà ở Canada sẽ xuống đến mức thấp nhất trong những tháng đầu năm nay 2023, trước khi có triển vọng gia tăng trở lại?
Các kinh tế gia của ngân hàng TD tiên đoán là giá nhà ở Canada sẽ từ mức cao nhất vào tháng 2 năm ngoái 2022, xuống đến mức thấp nhất vào những tháng đầu năm nay 2023, và sự sút giảm khoảng 20 phần trăm so với giá lên cao nhất trong tháng hai năm 2022?
Theo nhận định của kinh tế gia Rishi Sondhi của ngân hàng TD thì những nơi có giá nhà sút giảm nhiều nhất trong năm nay 2023 là nhà ở các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương như tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick… : giá nhà sút giảm trong năm nay lên đến trên 11 phần trăm.
Tỉnh bang Ontario đứng hàng thứ nhì với giá nhà sút giảm cũng ở mức 11.4 phần trăm.
Đứng hàng thứ ba là tỉnh bang British Columbia với giá nhà sút giảm 10 phần trăm.
Giá nhà sút giảm 7.4 phần trăm ở tỉnh bang Quebec và 5.6 phần trăm ở tỉnh bang Alberta.
Theo hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Canada, CREA, thì giá nhà trung bình ở Canada trong tháng 11 năm ngoái 2022 là $632,802: sút giảm 12 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo những tiên đoán của các kinh tế gia thì ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản 0.25 phần trăm vào cuối tháng giêng này,và mức lãi suất căn bản sẽ ở mức 4.5 phần trăm.
Với mức lãi suất không gia tăng nhiều, với nhu cầu cần nhà vẫn gia tăng vì số người tỵ nạn và di dân đến Canada trong năm nay sẽ còn gia tăng, với giá mướn nhà ngày 1 tăng, các kinh tế gia tiên đoán là nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada sẽ phục hồi vào những tháng cuối năm nay 2023?

Tin tức khác...