Làn sóng đại dịch covid thứ tư bắt đầu ở Canada

Ottawa: Theo một mô hình mới về đại dịch covid vừa được công bố hôm thứ sáu ngày 30 tháng 7, thì một làn sóng đại dịch covid thứ tư đang trên đà bắt đầu ở Canada, và mức độ nghiêm trọng của làn sóng đại dịch sắp diễn ra sẽ tùy theo số lượng người được chủng ngừa covid nhiều hay ít.
Theo bản mô hình mới thì hàng ngàn những người Canadians có thể bị nhiễm covid trong một ngày nếu không tìm cách ngăn ngừa.
Hai nguyên do gây làn sóng đại dịch thứ tư ở Canada là số lượng người vẫn chưa chịu chủng ngừa và sự xuất hiện của loài covid biến thể delta.
Theo các giới chức chuyên môn thì làn sóng đại dịch thứ tư sẽ diễn ra ở Canada vào khoảng tháng 9 sắp đến?
Các giới chức y tế ở Canada đang có những nỗ lực chủng ngừa thêm càng nhiều người càng tốt trong những ngày sắp tới, để có thể ngăn ngừa bớt sự hoành hoành.
Tính đến ngày thứ sáu 30 tháng 7, có 80.5 phần trăm cư dân Canada trên 12 tuổi, được chủng ngừa một mũi thuốc và có 65.8 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.
Theo bà bác sĩ Theresa Tam, giám đốc ty y tế công cộng liên bang thì chỉ tiêu giúp ngăn ngừa làn sóng đại dịch thứ tư là 90 phần trăm cư dân Canada được chủng ngừa.
Mô hình mới cũng cho thấy là trong làn sóng đại dịch thứ tư, 89.7 phần trăm những người bị nhiễm covid sẽ là những người chưa chủng ngừa, và 84.9 phần trăm những người bị nhiễm covid và phải vào bệnh viện điều trị cũng sẽ là những người chưa chủng ngừa.
Hiện nay có khoảng 6.3 triệu những người Canadians từ 12 tuổi trở lên vẫn chưa chủng ngừa.
Những người trẻ tuổi là những người không chịu chủng ngừa.
Theo các thống kê thì 89 phần trăm những người Canadians trên 70 tuổi đã chủng ngừa hoàn toàn, trong khi chỉ có 46 phần trăm những người từ 18 tuổi cho đến 29 tuổi , được chủng ngừa hoàn toàn

Tin tức khác...