Làn sóng đại dịch covid thứ tư bắt đầu ở Ontario?

Toronto: Số người lây nhiễm covid ở Canada gia tăng trở lại trong những ngày qua.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 9 tháng 8, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario lên đến 325 người nhưng không có ai chết vì covid.
Như thế với con số dưới 150 người bị nhiễm covid trong 1 ngày vào tuần trước, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario đã gia tăng lên trên 300 người một ngày trong vòng 4 ngày qua.
Trong số 325 người bị nhiễm covid trong ngày thứ hai có 90 người ở thành phố Toronto, 47 người ở vùng Peel, 29 người ở vùng York và 29 người ở thành phố Hamilton.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Ontario là 115 người và trong số này có 70 người phải dùng máy trợ thở.
Tuy số người lây nhiễm gia tăng ở tỉnh bang Ontario nhưng số người bị bệnh nặng phải nằm trong bệnh viện và chết lại giảm cho chúng ta thấy sự hữu hiệu của việc chủng ngừa.
Tại tỉnh bang Quebec trong ngày thứ hai 9 tháng 8, có thêm 250 người nhiễm co vid và có thêm 1 người chết, so với con số dưới 100 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang này trong 2 tuần lễ trước.
Tính đến ngày chúa nhật 8 tháng 8, có 82 phần trăm cư dân trong tỉnh bang Ontario được chủng ngừa 1 mũi thuốc và 71.7 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa hoàn toàn.
Nhiều chuyên gia y tế như bác sĩ Ryan Imgrumd, đã đồng ý là làn sóng đại dịch thứ tư đã bắt đầu ở tỉnh bang Ontario, và bác sĩ Imgrumd cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền tỉnh bang nên có những biện pháp ngăn chận như việc thiết lập thông hành chủng ngừa.
Các chuyên gia y tế cũng nói là việc thiết lập thông hành chủng ngừa ở Canada sẽ giúp làm giảm nguy cơ một cuộc phong tỏa nữa vì đại dịch trong tương lai?

Tin tức khác...