Mức lãi suất thả nổi ở Canada xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử

Toronto: Với giá nhà gia tăng vượt mức thì cùng một lúc có những gia tăng mức lãi suất nợ nhà cố định.
Vì thế khoảng cách lãi suất của loại nợ nhà cố định và loại thả nổi đã ngày một cách xa.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 6 tháng 7,mức lãi suất 5 năm loại thả nổi xuống còn ở mức 0.98 phần trăm và đây là mức lãi suất thả nổi thấp nhất ở Canada từ trước đến nay.
Người người đều nghĩ là mức lãi suất sẽ gia tăng cao trong những ngày sắp tới và vì thế, họ mượn loại lãi suất cố định 5 năm, để không phải trả thêm tiền nợ nhà trong 5 năm sắp tới.
Tuy nhiên cũng có chuyên gia tài chánh khuyên là nên lấy loại thả nổi vì nếu mức lãi suất gia tăng trong tương lai, cũng cần thời gian 1 hay 2 năm cho mức lãi suất thả nổi gia tăng bằng mức lãi suất cố định.
Mức lãi suất cố định 5 năm ở Canada cũng vẫn còn ở mức thấp nhất từ trước đến nay: công ty Ratehub.ca cho mượn nợ nhà cố định 5 năm với mức lãi suất là 1.74 phần trăm.
Một người mua một căn nhà $500,000 và trả 10% tiền down và với loại nợ 5 năm cố định 1.74 phần trăm, với thời gian 25 năm thì mỗi tháng người này phải trả $1,744 tiền nợ nhà.

Tin tức khác...