Nam Hàn tạm dừng tuyển lao động ở bốn tỉnh VN

Bốn tỉnh tại Việt Nam bị tạm dừng tuyển chọn đưa lao động sang Nam Hàn làm việc trong năm 2023.
Lý do bốn tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Thanh Hoá và Nghệ An bị phía Nam Hàn từ chối nhận lao động sang làm việc do những địa phương trên có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn từ 70 người trở lên và tỉ lệ lao động hết thời hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.
Theo Bộ Lao động VN, Nam Hàn thực hiện theo đúng tinh thần Bản ghi nhớ về chương trình EPS và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020 – 2022.
Tuy nhiên, việc tạm dừng tuyển chọn không áp dụng đối với lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, người làm việc tại Nam Hàn theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn và người lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong khoảng thời gian miễn xử phạt.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước của VN, hồi tháng 1/2023, Bộ Việc làm và Lao động Nam Hàn đã có thông báo áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023 đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Nam Hàn. Theo đó, mức lương tối thiểu theo giờ là 9.620 won, tính theo tháng (chuẩn tổng 209 giờ/tháng, 40 giờ/tuần + 8 giờ/tuần thời gian nghỉ có lương) là 2.010.580 won.
Như vậy, mức lương này tăng 5% so với năm 2022, tương đương trên 37,3 triệu đồng/tháng. Mức lương này được áp dụng đồng nhất trong tất cả các doanh nghiệp không phân biệt loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra, nước này cũng kéo dài thời hạn cư trú cho người lao động.
Cụ thể, lao động nước ngoài làm việc tại Nam Hàn nếu đáp ứng ứng đủ các điều kiện về thời gian làm việc ở doanh nghiệp cũng như những yêu cầu nhất định, có thể được kéo dài thời hạn cư trú đến 10 năm mà không phải về nước.

Tin tức khác...