Người Québec từ 70 tuổi trở lên có thể lấy hẹn tiêm mũi vaccine thứ ba

Các giới chức chính phủ Québec cho biết mũi tiêm thứ ba ngừa Covid-19 sẽ được cung cấp cho những người từ 70 tuổi trở lên nếu họ muốn tiêm.
Bộ trưởng Y tế Christian Dubé tuần qua đã đưa ra thông báo sau một khuyến nghị mới từ ủy ban tiêm chủng của tỉnh bang.
Ông Dubé cho biết: “Khuyến nghị này dựa trên thực tế là khả năng bảo vệ bằng vaccine có xu hướng giảm nhẹ ở những người từ 80 tuổi trở lên. Tuy nhiên, vào lúc này, không cần thiết phải cung cấp một liều tăng cường cho những người dưới 70 tuổi”.
Theo lịch trình được thông báo, những người Québec đủ điều kiện có thể bắt đầu lấy hẹn tiêm liều thứ ba qua trang web Clic Santé vào những ngày sau:
• Ngày 16/11: Những người từ 80 tuổi trở lên
• Ngày 18/11: Những người từ 75 tuổi trở lên
• Ngày 23/11: Những người từ 70 tuổi trở lên
Chính phủ cũng loan báo rằng những người đã tiêm hai liều vaccine AstraZeneca nên tiêm liều thứ ba của vaccine mRNA (Pfizer hay Moderna). Những người trong nhóm này có thể lấy hẹn tiêm liều thứ ba vào ngày 25/11. Mũi tiem thứ ba cần các mũi tiên thứ hai ít nhất 6 tháng.
Chính phủ Québec cũng sẽ sớm tiêm liều thứ ba cho những người cao niên sống trong nhà chăm sóc dài hạn và nhà dưỡng lão tư nhân.
Ông Dubé cho biết khoảng 220.000 người trong các nhà chăm sóc dài hạn sẽ được tiêm liều thứ ba vào cuối tháng 11.
Theo ông Bộ trưởng Y tế, hiện không có bằng chứng cho thấy việc giảm khả năng bảo vệ ở những người dưới 70 tuổi, đó là lý do tại sao các mũi tiêm tăng cường được giới hạn ở những người lớn tuổi ở Québec.
Hiện tại ở Québec, chỉ những người đang lọc máu và một số người có hệ miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như những người đang hóa trị hoặc xạ trị, một số người nhiễm HIV và những người đang dùng thuốc ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của họ, mới đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường.
Các mũi tiêm tăng cường cũng được khuyến nghị cho cả những người đã từng mắc Covid-19.

Tin tức khác...