Nguy cơ bị nhiễm COVID-19 cho những người nặng cân quá khổ

Những người nào có nguy cơ tử vong khi bị nhiễm COVID-19?
Đứng hàng đầu là những người lớn tuổi, nhất là những người sống trong nhà già.
Tại tỉnh bang Ontario, 80 phần trăm những người chết vì coronavirus là những người sống trong các nhà dưỡng lão.
Tại Hoa Kỳ thì một phần tư số người chết vì COVID-19 là những người sống trong các nhà dưỡng lão hay khoảng 16 ngàn cụ ông, cụ bà.
Đứng thứ nhì về nguy cơ bị tử vong khi bị nhiễm COVID-19 là những người quá nặng cân.
Những người mập dễ bị tử vong hơn là những người có bệnh mãn tính khác như cao máu, bệnh về bộ hô hấp, bệnh suyễn..
Chính quyền nước Anh đã liệt kê danh sách những người có nguy cơ bị tử vong vì COVID-19 và không nên ra ngoài đường, phải tiếp tục phải sống cách ly là những người trên 70 tuổi, và những người dưới 70 tuổi nhưng có những bệnh mãn tính như cao máu, suyễn, bệnh về đường hô hấp, bệnh tiểu đường, bệnh Mập…
Các nhà khảo cứu của trường đại học New York cũng thấy là những người dưới 60 tuổi mà nặng cân quá khổ là những người có nguy cơ phải nằm điều trị ở bệnh viện , có nguy cơ phải dùng máy trợ thở và có nguy cơ tử vong.

Tin tức khác...