Những du khách đến Canada cần biết

Toronto:  Bắt  đầu từ ngày thứ hai 9 tháng 8, những du khách   Hoa Kỳ  đã chủng ngừa  covid  hoàn toàn, được phép  qua  Canada  chơi, và  trong  ngày 7 tháng 9  sắp  đến thì những du khách  ngoại quốc khác, đã chủng ngừa cũng  được viếng thăm  Canada.

Trong vòng hơn  1 năm rưỡi, Canada đã không cho những du khách ngoại  quốc vào   thăm viếng vì  sợ  sự lan tràn của  đại dịch.

Cũng bắt đầu từ ngày thứ hai 9 tháng  8, chính quyền liên bang   Canada cũng   giảm dần những  điều  lệ  cho những cư dân Canada  từ   ngoại quốc trở về.

Từ  hơn 1 tháng trước, những người  Canadians   trở về  từ  nước ngoài và  đã chủng ngừa  covid hoàn toàn, sẽ không bị cách ly tại các khách  sạn như trước.

Cũng  bắt  đầu từ ngày thứ  hai 9 tháng 8, chính quyền  Canada  sẽ  không buộc  những   cư dân Mỹ  đã chủng ngừa hoàn toàn, phải  cách ly  14 ngày  khi  đặt chân đến Canada.

Sau đây là những điều kiện mà  một người Mỹ cần có khi  đến  Canada:

– Phải chủng ngừa covid hoàn toàn bằng những loại thuốc mà  bộ y tế  Canada công nhận, và  phải chủng ngừa ít  nhất 14 ngày  trước  đó , trước khi đến Canada.

-Những người Mỹ đã chủng ngừa phải có giấy tờ chứng minh.

-Những du khách Mỹ cũng phải   thử nghiệm covid   trong vòng 72 tiếng đồng hồ  trước khi  đến  Canada.

Những người Canadians từ ngoại quốc trở về, và đã chủng ngừa hoàn toàn, sẽ không phải thử nghiệm  covid, nhưng cơ quan an ninh sẽ  bất chợt  chỉ định   một người nào  đó phải thử nghiệm.

Những trẻ em  dưới 12 tuổi, được quyền  đi   với người thân vào  Canada mà không cần  giấy tờ chứng minh và cũng không cần  phải thử nghiệm covid.

Những người   Canadians   chủng ngừa hoàn toàn, vẫn không được phép qua biên giới Mỹ, vì    chính quyền Mỹ vẫn còn  đóng cửa biên  giới cho đến ngày 21 tháng 8, nhưng  họ có quyền dùng  phương tiện hàng không qua Mỹ.

Tin tức khác...