Những người Canadians không đi du lịch nhiều trong mùa Lễ năm nay 2022

Ottawa: kết quả của một cuộc thăm dò dân ý diễn ra trong những ngày cuối năm nay 2022, cho thấy là một phần ba những người Canadians được hỏi ý kiến,đã cho biết là họ không chi tiêu nhiều cho các cuộc đi du lịch trong năm, vì lạm phát cao và nguy cơ có một cuộc suy thoái kinh tế sẽ xảy ra trong năm 2023?
Cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Leger diễn ra trong tháng 12 năm nay 2022, theo lời yêu cầu của hãng thông tấn BNN Bloomberg và tổ chức RATESDOTCA.
Theo kết quả cuộc thăm dò thì một phần ba những người Canadians được hỏi ý kiến nói là họ không chi tiêu nhiều trong việc du lịch so với năm ngoái 2021, 26 phần trăm những người được hỏi ý kiến, cho biết họ chi tiêu bằng năm ngoái và 11 phần trăm nói là họ chi tiêu nhiều hơn trong việc du lịch, vì lạm phát cao.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý thì những người Canadians nói là họ không chi tiêu nhiều trong việc du lịch, trong ngày Lễ Giáng Sinh là những người trên 55 tuổi, trong khi những người thuộc lứa tuổi từ 18 tuổi lên đến 34 tuổi là những người chi tiêu trong việc du lịch trong năm nay 2022, nhiều hơn năm ngoái.
Phần lớn những người Canadians lớn tuổi là những người lo lắng nhiều về nguy cơ có một cuộvc suy thoái kinh tế trong năm tới 2023?

Tin tức khác...