Phụ huynh lưu ý: Nhân viên nhà trẻ công đình công ngày 24/9

Ngày đầu tiên của loạt đình công 10 ngày ở các Trung tâm nhà trẻ công trên khắp Québec sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu 24/9.
Tuần qua, 97% trong tổng số 11.000 nhân viên thuộc các Trung tâm nhà trẻ Québec – thường được gọi là CPEs – đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc đình công nhiều đợt, tổng cộng 10 ngày.
Các nghiệp đoàn đoàn địa phương ở Montréal và Laval hôm 15/9 thông báo họ cũng đã thông qua lệnh đình công.
Theo một tuyên bố từ liên nghiệp đoàn đại diện cho các nhân viên, cuộc bỏ phiếu đã gửi một “thông điệp vô cùng mạnh mẽ tới chính phủ”.
Liên đoàn cũng cho biết 9 ngày khác trong cuộc đình công sẽ được sử dụng “vào một thời điểm thích hợp”, đồng thời cam kết sẽ thông báo trước cho các phụ huynh “để họ tìm các giải pháp thay thế”.
Các nhân viên CPE đã không có hợp đồng với chính phủ trong 18 tháng. Tăng lương là một trong những điểm chính của các cuộc đàm phán.
Các nhân viên cũng đang yêu cầu thêm nguồn lực để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Stéphanie Vachon, người đại diện cho nhân viên CPE thuộc nghiệp đoàn CSN, cho biết: “Những đề nghị của quý vị trong tháng 7 là không đủ và nếu quý vị muốn đạt được thỏa thuận, quý vị cần phải quay lại bàn hội đàm với một đề nghị nghiêm túc”.
“Kết quả [của cuộc bỏ phiếu ủng hộ đình công] cũng cho thấy tâm trạng của các nhân viên CPE. Quyết tâm hơn bao giờ hết, các thành viên của chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu … với chính phủ để cải thiện điều kiện của họ”.
Thiên Kim (Theo CBC)

Tin tức khác...