Sẽ có 20 ngàn khách hàng của ngân hàng Scotiabank sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ nhà

Toronto: Tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ ba 10 tháng giêng, ông Scott Thompson, tân chủ tịch điều hành của ngân hàng Scotiabank nói là với mức lãi suất nợ nhà hiện ở mức cao, một số khách hàng mượn tiền mua nhà của ngân hàng Scotiabank sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ.
Hiện nay mức lãi suất căn bản ở Canada là 4.25 phần trăm và mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định là 5.5 phần trăm.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì vào cuối tháng giêng năm nay, ngân hàng trung ương Canada có thể cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm và ở mức 4.50 phần trăm?
Như thế mức lãi suất nợ nhà ở Canada sẽ còn gia tăng cao hơn nữa và sẽ có thêm nhiều chủ nhà, gặp khó khăn trong việc trả nợ nhà hàng tháng?
Theo ông chủ tịch Thompson thì có khoảng 20 ngàn khách hàng, mượn tiền nợ nhà ở ngân hàng Scotiabank, đang gặp khó khăn trong việc trả nợ.

Tin tức khác...