Số người Mỹ nhiễm covid gia tăng trở lại trên 100 ngàn người 1 ngày

Hoa Thịnh Đốn: Theo những loan  báo hôm thứ bảy ngày 7 tháng 8, thì số  người Mỹ nhiễm covid   da94 gia tăng trở lại.

Trong hôm 6 tháng 8, có đến   trên 168 ngàn người Mỹ nhiễm covid  và có  849 người chết và  như thế số  người  Mỹ bị nhiễm covid  1 ngày, tính trung bình trong vòng  7 ngày  đã  lên đến trên 100 ngàn người một ngày, một   sự gia tăng   khủng khiếp so  với con số  người Mỹ   bị nhiễm 1 ngày  trung bình chỉ có 11 ngàn  người vào cuối tháng 6.

Với loài vi rút biến thể delta, sự lây nhiễm  đã  nhanh chóng và    lây nhiễm  ngay cả cho những người trẻ.

 Bắt đầu từ lúc  khởi đầu  đại  dịch vào  cuối năm 2019, đã cần  thời  gian là 9 tháng cho   số người nhiễm covid ở Hoa Kỳ lên đến con số  100 ngàn người một ngày.

Số người Mỹ  nhiễm covid  trong 1 ngày lên cao nhất vào tháng giêng năm nay khi con số   người nhiểm trung bình là  250 ngàn người 1 ngày  vào   đầu tháng giêng.

Những nỗ lực   chủng ngừa của chính quyền Mỹ đã  giúp con số  người nhiễm covid   xuống còn  11 ngàn người một ngày vào  cuối tháng 6 năm nay, và  lại gia tăng trở lại  lên đến mức 100 ngàn người  trong những ngày qua.

Có nhiều lý do cho sự lây nhiễm  gia tăng là  vẫn còn    hàng  chục triệu người Mỹ không chịu đi chủng ngừa  cho dù thuốc chủng dư thừa ở Mỹ. Đồng thời  biến thể    covid  delta đã    giúp cho sự lây nhiễm lan tràn mạnh mẽ hơn.

Tin tức khác...