Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario tiếp tục gia tăng: nguy cơ của một làn sóng đại dịch mới?

Toronto: Những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 8 tháng 8 cho thấy có những nguy cơ là một làn sóng đại dịch covid lại bắt đầu đến tỉnh bang Ontario?
Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật thì có thêm 423 người ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid cộng thêm 6 người chết.
Như thế số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario đã tiếp tục lên cao trong 5 ngày qua, từ con số 138 người một ngày lên dần đến 423 người.
Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong một ngày, đã tăng lên đến mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 6 cho đến nay.
Trong số những người bị nhiễm có 109 người ở thành phố Toronto, và đây là con số người nhiễm covid trong 1 ngày cao nhất từ ngày 6 tháng 7 cho đến nay.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario cũng đã gia tăng trở lại với 115 người phải nằm ở các khu cấp cứu.
Tính đến ngày chúa nhật 8 tháng 8, có 81 phần trăm cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi được chủng ngừa một mũi thuốc và 71.5 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn hai mũi.

Tin tức khác...