Tiểu bang Florida dẫn đầu nước Mỹ về số bệnh nhân người lớn và trẻ em phải nằm bệnh viện vì covid.

Miami: Theo    bản công bố của  trung tâm kiểm soát và   ngăn ngừa bệnh tật   quốc gia  Hoa Kỳ, CDC, thì  tính đến ngày 5 tháng 8,  tiểu bang  Florida  là  tiểu bang   dẫn đầu về số bệnh nhân người lớn  và  trẻ em bị covid  và phải nằm trong bệnh viện.

Trong hôm thứ năm có  2,065   bệnh nhân  người lớn  và  47  trẻ   em  phải nằm trong các bệnh viện tiểu bang  Florida  vì  nhiễm covid.

Tiểu bang  Texas  đứng hàng thứ nhì với 1,318  bệnh nhân  người lớn và  40 bệnh nhân  trẻ em   phải nằm trong  bệnh viện.

Tính đến ngày thứ năm 5 tháng 8 có tổng cộng  12,373   bệnh nhân người lớn  và  143  trẻ em bị covid  và phải nằm điều trị  ở các bệnh viện trong tiểu bang  Florida. Tiểu bang Texas  đứng hạng nhì  với 7,727 bệnh nhân  người lớn và  140 bệnh nhân trẻ em.

Hoa Kỳ đang phải   trải qua làn sóng đại dịch covid  kế tiếp trong mùa hè năm nay.

Tính đến  ngày thứ năm  5 tháng 8,  có trên 4.2 triệu người Mỹ nhiễm covid  và  trong số này có  trên 615 ngàn  người chết.

Hiện nay chỉ có  58.4 phần trăm cư dân Mỹ trên 12 tuổi  được  chủng ngừa hoàn  toàn, so với  68.6 phần trăm những người  Canadians trên 12 tuổi  được chủng ngừa hoàn toàn.

Một tháng trước chỉ có  12 ngàn người Mỹ bị  nhiễm covid  và  phải nằm trong bệnh viện  so  với con số  trên 61 ngàn người hiện nay.

Tin tức khác...