Tỉnh bang Ontario đã đạt được 1 trong 3 chỉ tiêu, để có thể mở cửa lại hoàn toàn

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ sáu 30 tháng 7, bà Christine Elliott, bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario đã cho biết là tỉnh bang đã đạt được một trong 3 điều kiện, để có thể mở cửa lại hoàn toàn .
Tuy nhiên cũng theo bà bộ trưởng thì có những biện pháp được đề ra phòng khi có làn sóng đại dịch thứ tư , có thể diễn ra trong mùa thu năm nay.
Ba điều kiện để chính quyền tỉnh bang Ontario đi từ mở cửa tỉnh bang ở giai đoạn 3 sang tình trạng mở cửa hoàn toàn là ít nhất 80 phần trăm cư dân trong tỉnh bang trên 12 tuổi, được chủng ngừa một mũi thuốc.
Điều kiện thứ nhì là có ít nhất 75 phần trăm cư dân ở tỉnh bang được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi và điều kiện thứ ba là tất cả các đặc khu y tế như Toronto, vùng Peel, vùng York.. đều có ít nhất 70 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.
Ba điều kiện được đặt ra thì theo bà bộ trưởng y tế, tính đến ngày 30 tháng 7 có 80.4 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario được chủng ngừa 1 mũi, 69.3 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn.
Một trong 3 điều kiện đã đạt được và người ta hy vọng trong vài tháng nữa, hai điều kiện còn lại sẽ đạt được, để cuộc sống của mọi cư dân ở tỉnh bang Ontario sẽ trở lại bình thường.

Tin tức khác...