Tỷ lệ giết người liên quan đến băng đảng lên đến mức cao nhất trong vòng 16 năm qua

Theo sở Thống Kê Canada thì tỷ lệ giết người đã gia tăng liên tiếp trong 3 năm qua, tính đến năm 2021.

Cũng theo sở Thống Kê Canada, một phần tư số người bị giết trong năm 2021 có liên quan đến các băng đảng tội ác.

Trong năm 2021 có 788 vụ giết người diễn ra ở Canada, và là tỷ lệ giết người cao nhất ở Canada từ năm 2005 cho đến nay.

Tỉnh bang Saskatchewan là tỉnh bang có tỷ lệ giết người và tỷ lệ người bị giết vì băng đảng cao nhất Canada trong năm 2021. Tỉnh bang Manitoba đứng hàng thứ nhì về tỷ lệ các vụ giết người.

Tại các tỉnh bang khác thì có những gia tăng trong số người bị giết ở hai tỉnh bang Ontario và British Columbia, trong khi tỷ lệ giết người sút giảm ở các tỉnh bang Alberta và Nova Scotia.

Nếu tính riêng từng thành phố thì những thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất là các thành phố Regina, Winnipeg và Thunder Bay.

Tin tức khác...